GRUPA PRODUKTÓW


Produkty przeznaczone do bezpośredniego oddziaływania na intensywność procesów życiowych organizmów żywych bytujących w glebie oraz procesów zachodzących w roślinie.  W skład grupy Life wchodzą produkty organiczne oparte na kwasach humusowych, aminokwasach oraz cukrach. Zadaniem tych produktów jest ochrona, regeneracja i przywrócenie właściwego mikrobiomu glebowego. Dodatkowo produkty biostymulują część nadziemną i korzeniową roślin.

Produkty zalecane do zastosowania doglebowego i dolistnego. 


PRODUKTY


GEO LIFE  to płynny nawóz organiczno-mineralny z potasem, na bazie melasy. Charakteryzuje się wysokim stężeniem węgla organicznego pochodzenia roślinnego oraz cukrów. Zawiera w swoim składzie glicynę betainy oraz minerały.
Produkt stanowi bardzo duże źródło energii dla roślin, pełni role budulcową oraz zapasową, a zawarte w nim cukry dodatkowo sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej wilgotności w glebie.

GEO LIFE usprawnia szlak metaboliczny roślin oraz polepsza pracę asymilantów. Ogranicza reakcje roślin na stres środowiskowy. Reaktywuje prawidłowe funkcjonowanie systemu korzeniowego. 


HUMMICON LIFE to biodynamizator biofizyko – chemiczny, jedyny na rynku odżywczy kwas humusowy, który w swoim składzie zawiera mikrogranule aktywujące namnażanie i metabolizm mikroorganizmów. 

HUMMICON LIFE znacznie podnosi aktywność gleby oraz optymalizuje jej strukturę. Przeciwdziała chorobom replantacji, zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody, stanowi konieczny do wegetacji rezerwuar składników mineralnych i organicznych.


ELIAMIN LIFE – to produkt oparty na organicznych związkach chemicznych z grupy biopolimerów. Produkt wykazuje silne działanie grzybobójcze oraz bakteriobójcze, uruchamiając reakcje obronne porażonej rośliny.  Wykazuje również zdolność uodpornienia roślin na  suszę, zasolenie, wiatr, niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, poprzez indukowanie aktywności enzymów oraz stymulowanie syntezy związków fenolowych. 

ELIAMIN LIFE Oddziałuje na metabolizm grzybów i bakterii chorobotwórczych oraz stymuluje rozwój pożytecznej mikroflory glebowej. Zwiększa m.in. stężenie  kwasu abscysynowego powodującego zmniejszenie rozwartości aparatów szparkowych, co pociąga za sobą ograniczenie transpiracji i zmniejszenie zużycia wody bez redukcji plonu.