GRUPA PRODUKTÓW


Produkty  przeznaczone do optymalizacji nawożenia mineralnego, usprawniania proces mineralizacji oraz humifikacji w glebie oraz  ochrony gleby przed chorobami replantacji i ochrony roślin przed atakami patogenów. W skład tej linii wchodzą produkty oparte na bakteriach i grzybach, charakteryzujące się bardzo duża liczebnością, trwałością i skutecznością.


PRODUKTY


COMPLEX BIO –  to produkt oparty na  dziesięciu mikroorganizmach, składający się z bakterii i drożdży, którego zadaniem jest zwiększenie i unormowanie procesów  biochemicznych  gleby oraz zwiększenie naturalnej odporności roślin. Wpływa na procesy mineralizacji, wytwarza substancje przyspieszające wzrost roślin, posiada zdolność wytwarzania związków aktywnych, przeznaczony do szczepienia gleby i roślin.

COMPLEX BIO –  aplikowany do gleby bilansuje nawożenie mineralne, łagodzi skutki suszy, usprawnia procesy tworzenia próchnicy, zawiera w swojej formule kwas PGA, dzięki, któremu wykazuje wysoką skuteczność i trwałość. Znacząco wpływa na procesy fizjologiczne roślin, uwalnianie azotu z gleby oraz minerałów z dostarczanej masy organicznej.


PREVENT BIO – to produkt oparty na żywych i przetrwalnikowych kulturach bakterii w postaci koncentratu. Produkt zawiera mikroorganizmy, które szybko i trwale zasiedlają rośliny i glebę nie pozwalając na rozwój patogenów. Wykazuje dużą skuteczność w ochronie systemu korzeniowego roślin oraz ich części nadziemnej przed patogenicznymi oraz wirusowymi chorobami.

PREVENT BIO – składowe  produktu pełnią role probiotyku dla gleby i roślin, dzięki unikatowemu składowi chronią owady zapylające przed zatruciem i zanieczyszczeniami środowiskowymi. Wpływają na wiązanie substancji szkodliwych w glebie oraz na roślinie. Wpływają na trwałość pozbiorczą plonu.